skip to Main Content
Menu

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

I SEMESTR 4.09.2017 – 31.01.2018
II SEMESTR 1.02.2018 – 22.06.2018
Czas pracy placówki: 7.00- 20.00

 

Zajęcia lekcyjne:

 

1 lekcja 8.00-8.45
2 lekcja 8.50-9.35
3 lekcja 9.45-10.30
4 lekcja 10.50-11.35
5 lekcja 11.45-12.30
6 lekcja 12.35-13.20
7 lekcja 13.40-14.25
8 lekcja 14.30-15.15
9 lekcja 15.20-16.05
10 lekcja 16.10-16.55
Czas pracy świetlicy: 7.00-7.55;  11.30/12.30-17.00
Dyżury  dla Rodziców

dyrektor Jacek Fokt: 

Wtorek godz. 15.00-16.00
Środa godz. 08.00-9.00
Dyżury  dla Rodziców

wicedyrektor Karina Polowczyk:

Poniedziałek 8.00-9.00
Środa 16.15.-17.15
Godziny pracy pedagoga szkolnego

Jolanta Runowska-Szóstak

sala nr A105

Wtorek 10.00-13.00
Sroda 9.30-13.30, 16.00-17.30
Czwartek 9.00-12.00
                 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  Wtorek godz. 13.30-14.30

Uczniowie klas I-III sala A105

Środa godz. 15.00-16.00

Uczniowie klas IV-VII sala A105

Godziny pracy psychologa szkolnego

Dagmara Kaczmarska

sala nr A105

Poniedziałek  12.30-15.00
Wtorek 15.00-17.00
Czwartek 8.30-12.00
Piątek 10.30-14.00
Godziny pracy biblioteki szkolnej

Grażyna Smoleńska-Modrzejewska

sala B112

Poniedziałek 9.30-14.00
Środa 9.30-14.00
Czwartek 9.30-15.30
Ferie i przerwy świąteczne
Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017-31.12.2017

Ferie zimowe

12.02.2018-25.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018-03.04.2018

Ferie letnie

23.06.2018-31.08.2018

Dodatkowe dni wolne:
30.04.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 02.12.2017 (OKP)

02.05.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 09.06.2018 (Festyn Szkolny)

02.05.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 24.03.2018 (Dzień Otwarty)

23.05.2018

Dzień dyrektorski – II etap rekrutacji – działa świetlica

01.06.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 16.06.2018 (Koncert Rodzinny)

Egzaminy:
Egzaminy promocyjne:

28.05.2018-09.06.2018

Przesłuchania techniczne i problemowe:

wg planów kierowników sekcji.

Rekrutacja:
Składanie podań:

1.02.2018 – 30.04.2018

Zajęcia przygotowawcze:

12.05.2018,  19.05.2018

Badanie przydatności:

I etap – 21.05.2018,  II etap – 23.05.2018

Spotkania z Rodzicami:
Organizacyjne:

15.09.2017 (piątek),

Wywiadówki:

16.11.2017 ( czwartek) godz.18.00

31.01.2018 (środa) godz.18.00

20.04.2018 (piątek) godz.18.00

Dyżury nauczycieli dla Rodziców

26.10.2017 (czwartek) godz. 16-18,

01.03.2018 (czwartek) godz. 16-18

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:
Organizacyjna:

31.08.2017, godz. 10.00

Zatwierdzenie planów pracy:

15.09.2017, godz. 16.00

Śródokresowa:

16.11.2017, godz. 16.00

Okresowa:

25.01.2018, godz. 16.00

Analityczna:

30.01.2018, godz. 16.00

Śródokresowa:

18.04.2018, godz. 16.00

Klasyfikacyjna:

14.06.2018, godz. 14.00

Analityczna:

21.06.2018, godz. 14.00

Podanie informacji o przewidywanej

ocenie okresowej:

I okres

05.01.2018

II okres

25.05.2018

Apele ogólnoszkolne:
Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca  –  godz. 7.45 apel w sali gimnastycznej

(Obecność obowiązkowa).

Harmonogram imprez podstawowych:
             Wrzesień 2017 :
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017, godz. 9.00,
Uroczysta Msza św. inaugurująca rok szkolny 2017/2018 –  5.09.2017 godz. 9.15
             Październik 2017:
Przyrzeczenie uczniów klasy I ,
Międzynarodowy Dzień Muzyki
14 października- uroczysty poranek z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych,
Koncerty dla przedszkoli „ W kole i zespole”.
             Listopad 2017:
Święto Niepodległości:

akademia 10.11.2017,

Andrzejki – listopad 2017,
Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty,
Popisy muzyczne uczniów klas 2-7.
             Grudzień 2017:
Wigilie klasowe,
Kiermasz szkolny,
Jasełka szkolne.
             Styczeń 2018:
Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha,
Zabawy karnawałowe,
Koncert dla przedszkoli „Kolędy”.
Obchody rocznicy śmierci patrona szkoły.
             Luty 2018:
Koncert Karnawałowy
             Marzec 2018:
Pierwszy Dzień Wiosny.
             Kwiecień 2018:
Rekolekcje wielkopostne,
Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja,
Popisy muzyczne uczniów klas 1-7,
Koncert dla przedszkoli

„Poznajemy instrumenty”.

             Maj 2018:
Koncert Viva Ars,
Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty.
             Czerwiec 2018:
16.06.2018-

Koncert Rodzinny,

Dzień Dziecka,
Igrzyska Szkół Artystycznych

Dzień Sportu,

22.06.2018,

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Popisy muzyczne uczniów ( odpowiedzialni : wychowawcy klas, wymienieni nauczyciele instrumentaliści
             I semestr:  
Klasa II -13.11.2017 r. godz. 17.00
klasa IIIA – 14.11.2017 r. godz. 17.00
klasa IIIB – 15.11.2017 r. godz. 17.00
klasa IV – 17.11.2017 r. godz. 17.00
klasa V – 20.11.2017 r. godz. 17.00
klasa VI – 21.11.2017 r. godz. 17.00
klasa VII – 23.11.2017 r. godz. 17.00
             II semestr:
Klasa I – ??.11.2017 r. godz. 17.00
Klasa II – ??.11.2017 r. godz. 17.00
klasa IIIA – ?.11.2017 r. godz. 17.00
klasa IIIB – ??.11.2017 r. godz. 17.00
klasa IV – ??.11.2017 r. godz. 17.00
klasa V – ??.11.2017 r. godz. 17.00
klasa VI – ??.11.2017 r. godz. 17.00
klasa VII – ??.11.2017 r. godz. 17.00
koncerty szkolne i pozaszkolne, warsztaty dla instrumentalistów – wg ustaleń kierowników sekcji
Konkursy muzyczne wg kalendarza CEA,
planów nauczycieli oraz kierowników sekcji
Konkursy i zawody:
 
             Wrzesień 2017 :
Konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski (m.in. konkursy gazetek klasowych),
Dzień Języków Obcych.
             Październik 2017:
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4-6 SP nr 19,
Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg,
Konkurs fotograficzny,
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV- VI w SP nr 19
             Listopad 2017:
Labirynt Matematyczny,
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe :
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
             Grudzień 2017:
Konkurs Matematyczny,
Konkurs Polonistyczny Złota Żabka,
Konkurs na najciekawszy strój świąteczny,
Tematyczne konkursy plastyczne

w klasach I-III,

Świąteczny konkurs plastyczny

la klas I – III.

             Styczeń 2018:
             Luty 2018:
             Marzec 2018:
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox,
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
Szkolny Konkurs Recytatorski,
Tematyczne konkursy plastyczne,
Szkolny Konkurs Fotograficzny.
             Kwiecień 2018:
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
Eko-Planeta,
Świąteczny konkurs plastyczny dla klas I –III.
             Maj 2018:
Szkolne Zawody Matematyczne,
Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową.
             Czerwiec 2018:
Igrzyska Szkół Artystycznych- Dzień Sportu,
Szkolny konkurs wiedzy o mitologii greckiej,
Szkolny konkurs skrzypcowy Mały wiolinista-dla klas I- II.
Imprezy turystyczne i kulturalne:
  udział klas w lekcjach muzealnych,

cały rok szkolny,

wycieczki szkolne wielodniowe,

wg kalendarza wycieczek,

wycieczki szkolne jednodniowe,

wg planu wycieczek.

Kontynuacja zadań długoterminowych:
Wszechstronny rozwój ucznia
Działalność opiekuńczo-wychowawcza
Profilaktyka wychowawcza i prozdrowotna
  Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział konferencjach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych – (zgodnie z harmonogramem),
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,
Działania o charakterze charytatywnym  : współpraca stała – dary dla rodzinnego domu dziecka, dary dla schroniska dla zwierząt, itp.
Klasowe konkursy : czytania, tworzenia tekstów literackich, ortograficzne, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne,
Tematyczne prezentacje i projekcje na forum klasy i szkoły,
  Propagowanie czytelnictwa – wymiana książek.

 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top