Menu

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego

PLAN PRACY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I SEMESTR 1.09.2016 – 27.01.2017.

II SEMESTR 13.02.2017 – 23.06.2017.

 1. Czas pracy placówki: 7.00- 20.00

 • zajęcia lekcyjne:

1 lekcja – 8.00-8.45

2 lekcja – 8-50-9.35

3 lekcja – 9.45-10.30

4-lekcja – 10.50-11.35

5 lekcja – 11.45-12.30

6 lekcja – 12.35-13.20

7 lekcja – 13.40-14.25

8 lekcja – 14.30-15.15

9 lekcja – 15.20-16.05

10 lekcja – 16.10-16.55

 • czas pracy świetlicy: 7.00 – 7.55; 11.30/12.30 – 17.00

 • czas pracy szkoły: 7.00 – 20.00

 • dyżur pana dyrektora Jacka Fokt dla Rodziców: wtorek godz. 15.00 – 16.00;

środa godz. 08.00-09.00

 • dyżur pani wicedyrektor Katarzyny Spychały dla Rodziców: wtorek 13.30-14.30;

środa 07.30-08.30

 • godziny pracy pedagoga szkolnego pani Jolanty Runowskiej- Szóstak: wtorek: 09.00 – 12. 00, środa: 8.00 – 12.00, 16.00 – 17.30, czwartek 9.00 – 12.00 ( sala nr B 112)

 • godziny pracy psychologa szkolnego pani Dagmary Kaczmarskiej: poniedziałek 8.30 – 12.00

( sala nr B 112), wtorek 15.00 – 17. 30 , czwartek 15. 00 – 17. 30, piątek 9.00 – 12. 00

 • godziny, w których czynna jest biblioteka szkolna: poniedziałek: 8.30. – 13.00, środa :

8.30- 13.00, czwartek 10.00 – 16.00 ( sala A 007 ).

 1. Ferie i przerwy świąteczne:

 • zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016-31.12.2016

 • ferie zimowe: 30.01.-12.02.2017

 • wiosenna przerwa świąteczna: 13.04.-18.04.2017

 • ferie letnie: 26.06.2017-31.08.2017

 1. Dni wolne:

 • Dzień dyrektorski 01.12.2016 i 02.12.2016 – XIII MMKW

 • 31.10.2016 -dzień wolny po odrobieniu 03.12.2016 ( XIII MMKW)

 • 11.11.2016 – Święto Niepodległości

 • 6.01.2017- Święto Trzech Króli

 • 3.05.2017- Święto Konstytucji 3 Maja

 • Dzień dyrektorski- II etap rekrutacji 17.05.2017

 • 15.06.2017 Boże Ciało

 • 16.06.2017- dzień wolny po odrobieniu 03.06.2017

 • 02.05.2016- dzień wolny po odpracowaniu 04.12.2016

 1. Egzaminy:

 • egzaminy promocyjne – 29.05.2017 – 10.06.2017

 • przesłuchania techniczne i problemowe wg planów kierowników sekcji,

 1. Rekrutacja:

 • składanie podań-1.02.2017-30.04.2017

 • zajęcia przygotowawcze – 6.05.2017, 13.05.2017

 • badanie przydatności: I etap -15.05.2017 ; II etap -17.05.2017

 1. Spotkania z Rodzicami:

 • organizacyjne – 15.09.2016(czwartek), godz.18

 • wywiadówki – 16.11.2016( środa), 20.01.2017(piątek), 20.04.2017(czwartek)

 • wszystkie spotkania odbywają się o godz. 18.00.

 • dyżur nauczycieli dla Rodziców( spotkania indywidualne):26 .10.2017r.( środa),

godziny: 16-18; 01.03.2017r.( środa); godziny;16-18

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 • organizacyjna – 30.08.2016, godz. 10.00

 • zatwierdzenie planów pracy – 15.09.2016, godz. 16.00

 • śródokresowa – 16.11.2016, godz. 16.00

 • okresowa – 20.01.2017, godz. 16.00

 • analityczna – 24.01.2017, godz. 16.00

 • śródokresowa – 20.04.2017, godz. 16.00

 • klasyfikacyjna – 14.06.2017, godz. 14.00

 • analityczna -22.06.2017, godz. 14.00

 1. Podanie informacji o przewidywanej ocenie semestralnej

I semestr – 13.01.2017;

II semestr – 07.06.2017.

 1. Apele ogólnoszkolne, święta państwowe imprezy szkolne i klasowe:

 • w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 7.45 odbywa się apel w auli szkoły. Obecność obowiązkowa.

 • wrzesień-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016, godzina 9.00;

uroczysta Msza św. inaugurująca rok szkolny 2016/2017- 2.09.2016, godz. 9.15.

 • październik (03.10.2016)-przyrzeczenie uczniów klas I o godzinie 9.45 (odpowiedzialni pani Danuta Wesołowska, pani Katarzyna Korpik),

  Międzynarodowy Dzień Muzyki- koncert (odpowiedzialna pani Bianka Wierzbicka – Białas).

  14 października- uroczysty poranek z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (pani Monika Bajon-Idźkowska, pani Katarzyna Korpik i Samorząd Uczniowski),

  Międzynarodowy Dzień Języków Obcych (pani Monika Bajon-Idźkowska Samorząd Szkolny),

  25-26 października 2016 r. Koncert dla przedszkoli „ W kole i zespole” ( pani Bogumiła Szeligowska-Wojtecka).

 • listopad-Święto Niepodległości – akademia 10.11.2016 (odpowiedzialny pan Marcin Czaja, Koło Historyczne);

  Andrzejki- listopad 2016 (odpowiedzialni: wychowawcy uczniów klas 1-3;

  dyskoteka dla uczniów klas 4-6- listopad 2016 (odpowiedzialni: wychowawcy klas,

Samorząd Uczniowski),

 • Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty ( odpowiedzialna pani Bogumiła Szeligowska – Wojtecka)

 • Popisy muzyczne uczniów klas 2-6- listopad, klas 1-6 kwiecień

 • 01.-04. grudnia 2016-XIII MMKW (pan Jacek Fokt), 21.12.2016 ( środa ) Wigilie klasowe- godzina wg ustaleń z wychowawcą klasy,

  Kiermasz szkolny- godz.15.00, Jasełka szkolne godz.16.30- klasy I – III,18.00 klasy IV – VI (odpowiedzialna pani Katarzyna Korpik),

 • styczeń – 2017 r Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha (odpowiedzialne -pani Bogumiła Szeligowska-Wojtecka, pani Katarzyna Korpik)

 • zabawy karnawałowe (odpowiedzialni wychowawcy uczniów klas I –III – styczeń 2017- dyskoteka karnawałowa

  ( odpowiedzialni: wychowawcy uczniów klas IV – VI, Samorząd Uczniowski)

 • Koncert dla przedszkoli „Kolędy” (odpowiedzialni: p. Katarzyna Korpik,

p. Bogumiła Szeligowska – Wojtecka )

 • obchody rocznicy śmierci patrona ( Bogumiła Szeligowska Wojtecka, pani Anna Cofta ).

 • luty – Koncert Karnawałowy (odpowiedzialny pan Jerzy Mackiewicz),

 • marzec – 21 marca – Dzień Wiosny (odpowiedzialni pani Katarzyna Korpik, pani Monika Bajon-Idźkowska, Samorząd Uczniowski),

 • kwiecień- rekolekcje wielkopostne (odpowiedzialna pani Anna Cofta),

  28 kwietnia 2017- uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja (odpowiedzialny pan Marcin Czaja),

  popisy muzyczne uczniów klas 1-6, Koncert dla przedszkoli „ Poznajemy instrumenty”(odpowiedzialna pani Bogumiła Szeligowska-Wojtecka)

 • maj – Koncert Viva Ars( odpowiedzialni : pani Katarzyna Korpik, pani Bogumiła Szeligowska – Wojtecka, pani Anna Strojna),

  Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty (odpowiedzialna pani Bogumiła Szeligowska- Wojtecka)

 • czerwiec -03.06.2017- Festyn Rodzinny (odpowiedzialni: Pani Renata Szatkowska, Rada Rodziców, rodzice),

  Dzień Dziecka (odpowiedzialni wychowawcy klas), Igrzyska Szkół Artystycznych – Dzień Sportu (odpowiedzialna pani Beata Chrościńska);

  uroczyste zakończenie roku szkolnego- 23.06.2017, godz. 08.30 – klasy I – III, 09.30 – klasy IV –VI

  ( odpowiedzialni nauczyciele instrumentaliści, wychowawcy, p. Renata Szatkowska, p. Agnieszka Wrembel)

 • Koncert Rozrywkowo i Rodzinnie – 14.06.2017

 1. Popisy muzyczne uczniów ( odpowiedzialni : wychowawcy klas, wymienieni nauczyciele instrumentaliści :

I semestr

 • klasa VI – 17 listopada 2016 r. godz. 17.00 ( pani Klaudyna Woszczyk)

 • klasa V – 15 listopada 2016 r. godz. 17.oo ( pani Łukasz Nazarczuk )

 • klasa IV – 14 listopada 2016 r. godz. 17.00 ( pani Alina Stawicka )

 • klasa III – 9 listopada 2016 r. godz. 17.00 ( pani Żanetta Hoffmann- Szewczykowska )

 • klasa II A – 7 listopada 2016 r. godz. 17.00 ( pani Agnieszka Pawłowska )

 • klasa II B – 8 listopada 2016 r. godz. 17.00 ( pani Katarzyna Wrembel )

II semestr

 • klasy I – 3 kwietnia 2017 r. godz. 17.00( pani Justyna Pikulska )

 • klasa II A – 4 kwietnia 2017 r. godz. 16.30 ( pani Ilona Stachowiak- Basse )

 • klasa II B – 4 kwietnia 2017 r. godz. 18.00 ( pan Michał Skowroński )

 • klasa III – 5 kwietnia 2017 r. ( pani Karina Jakubowska )

 • klasa IV – 10 kwietnia 2017 r. godz. 17.00 ( pani Alina Stawicka )

 • klasa V – 06 kwietnia 2017 r. godz. 17.00 ( pan Artur Nagrodzki )

 • klasa VI- 11 kwietnia 2017 r. godz. 17.00 ( pani Violetta Spychaj )

 • koncerty szkolne i pozaszkolne, warsztaty dla instrumentalistów – wg ustaleń kierowników sekcji

 1. Konkursy i zawody:

 • konkursy muzyczne wg kalendarza CA i planów kierowników sekcji oraz nauczycieli

 • wrzesień -od września odbywają się konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski (m.in. konkursy gazetek klasowych),

  wrzesień – Dzień Języków Obcych (pani Monika Idźkowska-Bajon, pani Agnieszka Wrembel)

 • październik – Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4-6 SP nr 19 (pani Urszula Mróz),

  Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg (pan Marcin Czaja), Konkurs fotograficzny – (pani Katarzyna Karbowy),

  Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV- VI w SP nr 19,

 • listopad – Labirynt Matematyczny, Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe –

24.11.- Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy( p. Katarzyna Karbowy)

25.11.- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego( p. Karina Polowczyk)

1.12.- Wojewódzki Konkurs Matematyczny ( p. Urszula Mróz )

2.12.- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego ( p. Monika Bajon-Idźkowska, p. Agnieszka Wrembel)

Konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim (p. Marcin Czaja)

 • grudzień -Konkurs Matematyczny i Polonistyczny Złota Żabka (pani Karina Polowczyk, pani Maria Bladowska),

  Konkurs na najciekawszy strój świąteczny (pani Monika Bajon-Idźkowska, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny),

  tematyczne konkursy plastyczne w klasach I-III ( wychowawcy klas), świąteczny konkurs plastyczny dla klas I – III (pani Danuta Wesołowska)

 • marzec – Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox (pani Monika Bajon-Idźkowska),

  Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (pani Monika Bajon-Idźkowska, pani Agnieszka Wrembel),

  Szkolny Konkurs Recytatorski (klasy 1-3-wychowawcy, pani Ewa Andrzejewska, klasy 4-6 (pani Karina Polowczyk ),

  tematyczne konkursy plastyczne (wychowawcy klas), Szkolny Konkurs Fotograficzny (p. Katarzyna Karbowy ),

 • marzec/kwiecień: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur (pani Maria Bladowska),

  Konkurs Fotograficzny (pani Katarzyna Karbowy), Eko-Planeta (pani Katarzyna Karbowy, pani Olga Pietruszyńska),

  świąteczny konkurs plastyczny dla klas I –III (p. Danuta Wesołowska)

 • maj – Szkolne Zawody Matematyczne (pani Maria Bladowska),

  Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową na temat krajów lub jednego kraju należącego do Unii Europejskiej (pani Monika Bajon-Idźkowska, wychowawcy klas)

 • czerwiec – Igrzyska Szkół Artystycznych- Dzień Sportu (pani Beata Chrościńska),

  szkolny konkurs wiedzy o mitologii greckiej (p. Marcin Czaja),

  szkolny konkurs skrzypcowy Mały wiolinista-dla klas I- II (p. Karina Jakubowska).

 1. Imprezy turystyczne i kulturalne:

 • udział klas w lekcjach muzealnych – cały rok szkolny,

 • wycieczki szkolne wielodniowe – wg kalendarza wycieczek,

 • wycieczki szkolne jednodniowe – wg planu wycieczek.

 1. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły – przez cały rok zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2016/2017.

  Hospitacje – wg harmonogramu hospitacji.

 2. Kontynuacja zadań długoterminowych:

 • wszechstronny rozwój ucznia – cały rok,

 • działalność opiekuńczo-wychowawcza – cały rok,

 • profilaktyka wychowawcza i prozdrowotna – cały rok,

 • promocja szkoły – cały rok,

 • podnoszenie jakości pracy szkoły – cały rok,

 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział konferencjach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych –

  cały rok (zgodnie z harmonogramem).

 • organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,

 • działania o charakterze charytatywnym : dary dla rodzinnego domu dziecka, dary dla schroniska dla zwierząt, itp.

 • klasowe konkursy : czytania, tworzenia tekstów literackich, ortograficzne, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne,

 • tematyczne prezentacje i projekcje na forum klasy i szkoły

 • propagowanie czytelnictwa – wymiana książek

Powiększ tekst Zmień kontrast