skip to Main Content
Menu

Opłata za ciepłe posiłki w grudniu 2017 r. wynosi 91 zł

Posiłki w grudniu będą wydawane do dnia 21 grudnia 2017 r.

W związku z awarią kuchni i faktem wydawanie jedynie drugiego dania cena za jeden posiłek

wynosi 6,50 zł.

Karty obiadowe można pobierać w sekretariacie szkoły maksymalnie do godz. 10.00.

Płatność za posiłki należy uiszczać  do 10 dnia każdego miesiąca.

Płatności należy  dokonywać na konto bankowe szkoły

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2
61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

52102040270000140212636264

(w tytule wpłaty prosimy dopisać czego wpłata dotyczy i za jaki miesiąc  oraz imię, nazwisko, klasa ucznia)

Uprzejmie prosimy, by w przypadkach jednostkowych dzieci  odbierały karty obiadowe najpóźniej do godziny 10.00.

W przypadku zdarzeń losowych (np. planowanego wyjazdu, choroby itp.) i nie korzystania w tym czasie przez dziecko ze stołówki, należy poinformować szkołę w dniu poprzednim najpóźniej do godziny 12.00. W takim przypadku zaistniała nadpłata zostanie uwzględniona w kolejnym miesiącu.

Opłaty za korzystanie i wypożyczenie instrumentu szkolnego

 • opłata półroczna za wypożyczenie skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu wynosi:
  147,60 zł (6 x 24,60 zł)

 • opłata półroczna za wypożyczenie pianina wynosi:
  221,40 zł (6 x 36,90 zł)

 • opłata roczna za korzystanie z pianina i perkusji w szkole wynosi:
  24,60 zł
  (opłata obowiązkowa dla uczniów klas V i VII)

Opłata roczna (24,60 zł)  za korzystanie z pianina i perkusji w szkole dotyczy wszystkich uczniów korzystających z wyżej wymienionych instrumentów (niezależnie od klasy), jest natomiast obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas V-VII.

 

 • Płatności należy  dokonywać na konto bankowe szkoły

  Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2
  61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

  52102040270000140212636264

   

  w treści przelewu prosimy dopisać tytuł wpłaty,
  miesiąc lub okres, którego wpłata dotyczy,
  oraz imię i nazwisko ucznia.

 • w przypadku dokonywania jednej wpłaty dotyczącej kilku tytułów
  prosimy o określenie jaka kwota dotyczy konkretnej płatności
 • uprzejmie prosimy o dokonywanie rocznej
  lub półrocznej płatności za wypożyczony instrument

Nie ma możliwości wnoszenia opłat w sekretariacie szkoły

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top