skip to Main Content
Menu

SEKRETARIAT CZYNNY:

wtorek– piątek od 7:30 – 15:30

poniedziałek od 7:30 – 17:00

Telefony: 618774526, 532458491

e-mail: sekretariat@posm2.poznan.pl

Poznańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2

ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

 

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 4,  zwana dalej Szkołą ; Szkoła prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań podstawowych z zakresu opieki i wychowania młodzieży oraz kontaktowania się z Szkołą i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od Szkoły sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top