skip to Main Content
Menu

Rekrutacja 2018

Zajęcia przygotowawcze 12.05.2018 i 19.05.2018

godz. Zajęcia melodyczne sala Zajęcia rytmiczne sala
08:00 Grupa A A 102 Grupa B A 002
08:45 Grupa B A 102 Grupa A A 002
10:00 Grupa C A 102 Grupa D A 002
10:45 Grupa D A 102 Grupa C A 002

Rodziców, którzy nie odebrali informacji elektronicznej lub nie zostali poinformowani telefonicznie o przydziale dziecka do konkretnej grupy, prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu szkoły.

Badanie przydatności

I etap 21.05.2018

godz. Zajęcia melodyczno-rytmiczne sala Test muzyczny
sala
08:00 Grupa A A 002 Grupa B A 102
08:45 Grupa B A 002 Grupa A A 102
10:00 Grupa C A 002 Grupa D A 102
10:45 Grupa D A 002 Grupa C A 102

Grupy pokrywają się z grupami z zajęć przygotowawczych. Wyniki 22.05.2018

II etap 23.05.2018

godz. Badanie przydatności sala godz. Badanie predyspozycji
sala
08:00 Kandydaci do kl. wyższych A 002 08:00 Grupa A A 101
09:15 Grupa A A 002 09:00 Grupa B A 101
10:15 Grupa B A 002 10:00 Grupa C A 101
11:15 Grupa C A 002 11:00 Grupa D A 101
12:15 Grupa D A 002 12:00 Przerwa
13:30 Przerwa 13:00 Grupa E A 101
14:15 Grupa E A 002 14:00 Grupa F A 101
15:15 Grupa F A 002  15:00 Grupa G A 101
16:15 Grupa G A 002  16:00 Grupa H A 101
17.15 Grupa H A 002

Grupy nie pokrywają się z grupami z zajęć przygotowawczych. W przypadku wątpliwości do której grupy dziecko zostało przydzielone prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu szkoły

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 7 dni po badaniu przydatności

Ogłoszenie listy przyjętych do 05.08.2018

Nieobecność   kandydata   na  przesłuchaniach  w  wyznaczonym  terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

Konsultacje dla rodziców dzieci, które nie przeszły pozytywnie procesu rekrutacji odbędą się

??.??.2018 w godzinach:

??.00 – ??.00

??.??.2018  w godzinach:

??.00 – ??.00

Konsultacje prowadzić będzie Bogumiła Szeligowska-Wojtecka

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top