Menu

Rekrutacja 2017

Zajęcia przygotowawcze 06.05.2017 i 13.05.2017

godz. Zajęcia melodyczne sala Zajęcia rytmiczne sala
08:00 Grupa A A 102 Grupa B A 002
08:45 Grupa B A 102 Grupa A A 002
10:00 Grupa C A 102 Grupa D A 002
10:45 Grupa D A 102 Grupa C A 002

Rodziców, którzy nie odebrali informacji elektronicznej
lub nie zostali poinformowani telefonicznie o przydziale dziecka do konkretnej grupy,
prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu szkoły.

Badanie przydatności

I etap 15.05.2017

godz. Zajęcia melodyczno-rytmiczne sala Test muzyczny
sala
08:00 Grupa A A 002 Grupa B A 102
08:45 Grupa B A 002 Grupa A A 102
10:00 Grupa C A 002 Grupa D A 102
10:45 Grupa D A 002 Grupa C A 102

Grupy pokrywają się z grupami z zajęć przygotowawczych. Wyniki 17.05.2016

II etap 17.05.2017

godz. Badanie przydatności sala godz. Badanie predyspozycji
sala
08:00 Kandydaci do kl. wyższych A 002 08:00 Grupa A A 101
09:15 Grupa A A 002 09:00 Grupa B A 101
10:15 Grupa B A 002 10:00 Grupa C A 101
11:15 Grupa C A 002 11:00 Grupa D A 101
12:15 Grupa D A 002 12:00 Przerwa
13:30 Przerwa 13:00 Grupa E A 101
14:15 Grupa E A 002 14:00 Grupa F A 101
15:15 Grupa F A 002  15:00 Grupa G A 101
16:15 Grupa G A 002  16:00 Grupa H
17.15 Grupa H

Grupy nie pokrywają się z grupami z zajęć przygotowawczych.

W przypadku wątpliwości do której grupy dziecko zostało przydzielone
prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu szkoły

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 7 dni po badaniu przydatności

Ogłoszenie listy przyjętych do 05.08.2017

Nieobecność   kandydata   na  przesłuchaniach  w  wyznaczonym  terminie
oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

Konsultacje dla rodziców dzieci, które nie przeszły pozytywnie procesu rekrutacji odbędą się

25.05.2017 w godzinach:

15.00 – 17.00

26.05.2017  w godzinach:

8.00 – 10.00

Konsultacje prowadzić będzie Bogumiła Szeligowska-Wojtecka

Powiększ tekst Zmień kontrast