skip to Main Content
Menu

Lekcja otwarta w ramach WDN

  • 5 marca 2020

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli odbyła się dziś lekcja otwarta dla szkolnej kadry. Nauczyciele stale podnoszą  i aktualizują swoje kwalifikacje.

Lekcję przygotował Marcin Czaja.

Czytaj więcej
Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top