skip to Main Content
Menu
Warsztaty Przedmiotowe Przedegzaminacyjne

Warsztaty przedmiotowe przedegzaminacyjne

W roku szkolnym 2021/2022 ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpią do egzaminu z 4 przedmiotów obowiązkowych, tj.

 

1. języka polskiego

2. matematyki,

3. języka obcego nowożytnego,

4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Aby ukierunkować rozwój zainteresowań i ułatwić wybór przedmiotu na egzaminie spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii,
uczniów klas 7 w tym semestrze zapraszam na warsztaty przedmiotowe- Klub Historyczny.

Piątki, godzina 7.30

Zajęcia organizacyjne rozpoczną się w piątek, 5 lutego.

Celem jest:

– pomoc w wyborze czwartego przedmiotu egzaminacyjnego

– wzmocnienie u uczniów odpowiedzialności za własny rozwój i wzrost poczucia większej sprawczości w przebieg procesu dydaktycznego poprzez wybór zajęć przedmiotowych,

– wzmocnienie i rozwój kompetencji społecznych;

– uczenie się i rozwój umiejętności przedmiotowych.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top