skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]
15. Rocznica Przystąpienia Polski Do Unii Europejskiej

15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Od 1 maja 2004 roku jesteśmy w europejskiej rodzinie politycznej, dzieląc korzyści i wyzwania współistnienia w XXI wieku.

Według ostrożnych rachunków, w ciągu 15 lat nasz kraj wykorzystał 1oo mld euro. Skorzystała m. in. polska kultura, czyli też muzyka.

 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top