skip to Main Content
Menu
4 Czerwca 1989-2019

4 czerwca 1989-2019

Rocznica polskiego zwycięstwa.

 

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej, częściowo wolne wybory parlamentarne (Sejm i Senat)- coś, co nie śniło się naszym dziadkom i pradziadkom.

Odbyły się one w wyniku porozumienia Okrągłego Stołu- przy którym przedstawiciele komunistycznej władzy oraz ,,Solidarności”, z pomocą Kościoła, zdołali ustalić plan dla Polski, godząc się na wzajemne ustępstwa.

Wybory 4 czerwca stanowiły krok ku Polsce lepszej i bogatszej- Polsce dzisiejszej. Jedynym odważnym, który zdołał podjąć się misji bycia premierem Polski, był katolicki działacz ,,Solidarności”, Tadeusz Mazowiecki.

Ludzie Solidarności porozumieli z wrogiem, który chciał ich wcześniej zniszczyć. Następnie pokonali go w nierównej walce. A to wszystko przy ciągle obecnych w Polsce dywizjach sowieckich…

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top