skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]
Konkurs Recytatorski Już 31 Marca!

Konkurs recytatorski już 31 marca!

Poniżej kryteria oceny recytacji. oraz rady dla młodych recytatorów od Pań polonistek. Kryteria oceny recytacji:

Numer kryterium Kryteria Liczba punktów

I

Znajomość tekstu

[dwa nieznaczne błędy (w tym podpowiedzi nauczyciela) – 2 punkty; od 3 do 5 błędów (w tym podpowiedzi nauczyciela) – 1 punkt; liczne błędy, podpowiedzi nauczyciela – 0 p.]

0 – 2 p.

II

Wyraźne mówienie

[uczeń jest słyszany i rozumiany]

1 p.

III

Właściwe tempo mówienia

[dostosowanie do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych ]

1 p.

IV

Wyraziste mówienie

[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.]

0 – 2 p.

Jeżeli uczeń wykaże się bezbłędną znajomością połowy tekstu – otrzymuje ocenę dopuszczającą

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

6 p. -> celujący

5 p. -> bardzo dobry

4 p. -> dobry

3 p. -> dostateczny

2 p. -> dopuszczający

1 – 0 p. -> niedostateczny

Rady dla recytujących:

  1. Przeanalizuj uważnie tekst; wyjaśnij, korzystając z różnych źródeł, wszystkie niezrozumiałe fragmenty.
  2. Zaznacz słowa i zwroty warte podkreślenia.
  3. Poćwicz staranną wymowę trudnych słów oraz końcówek wyrazów.
  4. Naucz się tekstu na pamięć.
  5. Podczas wygłaszania tekstu zwracaj się do słuchaczy i utrzymuj z nimi kontakt wzrokowy.
  6. Rób przerwy pozwalające nie tylko na zaczerpnięcie oddechu,ale również na podkreślenie wagi słów
  7. Zmieniaj ton głosu w zależności od treści zdań, które wypowiadasz.
Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top