skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]
Konkurs Recytatorski

Konkurs recytatorski

W roku 2016 mija 50 rocznica śmierci Jana Brzechwy, autora wielu wierszy i bajek dla dzieci…

KONKURS RECYTATORSKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Motto konkursu :

,,Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów” Kartezjusz

I. NAZWA KONKURSU : ,,Akademia pana Brzechwy”

II. ORGANIZATOR:

klasy 1 – 3 Pani Ewa Andrzejewska – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego,

klasy 4 – 6 Pani Agnieszka Wrembel – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego,

Olga Polowczyk – uczennica klasy VI.

III. CELE KONKURSU:

– kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na słowo poetyckie,

– odkrywanie i rozwijanie wśród dzieci uzdolnień artystycznych oraz zdolności recytatorskich,

– zachęcanie do występów na scenie, uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze,

– promowanie talentów.

IV. KATEGORIE KONKURSU:

1. grupa: uczniowie klas 1 – 3.

2. grupa: uczniowie klas 4 – 6.

V. REGULAMIN KONKURSU:

– nauczyciel języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego oraz uczniowie z danej klasy typują maksymalnie 5 uczniów z danej klasy, wyłonionych podczas eliminacji klasowych,

– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu, musi to być utwór napisany w języku polskim (wiersze lub fragmenty prozy Jana Brzechwy), czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut,

– zgłoszenia do konkursu od uczniów klas 4 – 6 należy kierować do pani Agnieszki Wrembel, od uczniów klas 1 – 3 do pani Ewy Andrzejewskiej w terminie do 18 marca 2016 roku (piątek), w zgłoszeniu należy podać następujące informacje : imię, nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko autora, tytuł utworu, ksero z tekstem,

– ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa (właściwe tempo mówienia, wyraźne mówienie, tzn. że uczeń jest słyszany i rozumiany, dostosowanie sposobu mówienia do prezentowanego tekstu, pauzy, odpowiednia modulacja głosu), ogólny wyraz artystyczny (zaciekawienie słuchacza),

– każdy z uczestników otrzyma przed konkursem szczegółowe kryteria oceny recytacji oraz wskazówki dla recytujących,

– prezentacja wiersza może być urozmaicona inscenizacją, strojem, rekwizytami, dopuszcza się także recytowanie wierszy z podkładem muzycznym,

– uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora,

– wyniki ogłoszone zostaną 8 kwietnia 2016 roku, nagrody książkowe dla osób, które zajęły pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy dla uczestników wręczone zostaną podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

VI. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: Aula POSM l stopnia numer 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, 31 marca 2016 roku (czwartek)

1. i 2. godzina lekcyjna – uczniowie klas 1- 3

3. i 4. godzina lekcyjna – uczniowie klas 4-6,

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu podają organizatorzy: pani Agnieszka Wrembel (klasy 4 – 6 ) oraz pani Ewa Andrzejewska (klasy 1- 3 ),

Nauczyciele wyrażają gotowość do pomocy przy wyborze tekstu poetyckiego,

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia! Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie!

Organizatorzy

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top