skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]
Międzynarodowy Dzień Pokoju

Międzynarodowy Dzień Pokoju

21 września 2018 r. obchodzony był Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez ONZ w 1981 r.

To dzień, w którym ludzie żyjący w pokoju powinni docenić ten fakt. 

Uczniowie etyki upamiętnili tę datę podczas zajęć warsztatowych.

Oczywiście, nie chodzi nam tutaj o pokój- pomieszczenie, tylko stan, kiedy żyjemy bez wojny i bezpiecznie:)

 

W tak wielu miejscach Ziemi giną i cierpią ludzie z powodu krwawych konfliktów.

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju uczniowie etyki poznawali więcej na temat różnych religii. Niestety, wiele wojen toczy się obecnie na tle religijnym- to spory między wyznawcami różnych religii, np. judaizmu i islamu.

Podczas wspólnych zajęć najmłodsi dowiedzieli się sporo- w tym najważniejszego- że konflikt między wyznawcami różnych religii wynika z niewiedzy i złej woli.

 

 

 

Dzień Pokoju obchodzony jest także 1 stycznia- został ustanowiony w Kościele rzymskokatolickim przez ówczesnego papieża Pawła VI w 1968 roku. Ojcu świętemu przyświecały słowa: ,,Chwała na wysokości Bogu, a na Ziemi- pokój ludziom dobrej woli”. Druga część tego zdania może i powinna  być bliska każdemu człowiekowi.

Zamiast podsumowania, przytoczmy mądre słowa papieża Pawła VI z orędzia na 1 stycznia 1968- pierwszy Dzień Pokoju

,,Propozycja ustanowienia pierwszego dnia roku „Dniem Pokoju” nie ma być zatem inicjatywą wyłącznie naszą, religijną, to znaczy katolicką; pożądane jest, aby przyłączyli się do niej wszyscy prawdziwi przyjaciele pokoju, jak gdyby była to ich własna inicjatywa, oraz by wyrażała się ona w dowolnych formach, odpowiadających indywidualnemu charakterowi wszystkich, którzy dostrzegają, jak piękne i jak niezbędne dla umocnienia pokoju – tego podstawowego dobra – jest połączenie wszystkich głosów współczesnej ludzkości w jednogłośny chór.

 

 

źródło: http://follereau.org/f/wp-content/uploads/2008/12/k_szalata-swiatowy_dzien_pokoju_historia.pdf

 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top