skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego (13 Grudnia 1981)

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981)

Smutna rocznica, którą trzeba pamiętać.


Poszanowanie porozumień z sierpnia 1980 r.- to Solidarności i jej przewodniczącemu obiecał publicznie rząd komunistyczny (ustami wicepremiera Mieczysława Jagielskiego z PZPR).

Poprawa warunków pracy, prawo NSZZ Solidarność do istnienia i inne zasady demokratyczne…

Te obietnice złamała władza PRL, na której czele stał gen. Wojciech Jaruzelski.

Niszczenie nadziei Polaków na lepsze jutro i sens porozumienia trwało w l. 1981-1983. 

Siłą łatwo zniszczyć to, co buduje się z trudem…

,,Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.”

Jan Nowak-Jeziorański, Radio Wolna Europa

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top