skip to Main Content
Menu
Szkoła II Stopnia U ,,Szeligowskiego” Coraz Bliżej!

Szkoła II stopnia u ,,Szeligowskiego” coraz bliżej!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Głosie Wielkopolskim na temat możliwości powołania szkoły muzycznej II stopnia przy ul. Bydgoskiej. 18 lutego 2016 roku odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Kultury i Nauki. Jednym z punktów posiedzeń obu komisji było zaopiniowanie projektu uchwały PU 374/16 w sprawie zamiaru utworzenia Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia nr 2. Na posiedzeniu obu komisji obecni byli między innymi przedstawiciele naszego Towarzystwa oraz dyrektor szkoły. Możemy więc z czystym sumieniem powiedzieć, że projekt uchwały PU 374/16 został zaopiniowany pozytywnie i skierowany na najbliższą sesję Rady Miasta Poznania w dniu 23 luteg0 2016 roku – w punkcie 19 porządku obrad znajduje się Projekt uchwały (PU 374/16) w sprawie zamiaru utworzenia Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia nr 2. Z chwilą przyjęcia uchwały przez Radę Miasta, rozpocznie się żmudny proces akceptacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego.

Trzymamy kciuki i mamy ogromną nadzieję, że nasze ponad dwuletnie starania przyniosą oczekiwane rezultaty. Jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory włożyli w nasze wspólne dzieło wiele sił, pracy, własnego czasu i nieustannie wspierali nas wiarą w realność naszych marzeń.

http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/powstanie-kolejna-szkola-muzyczna-w-poznaniu,9409597/

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top