skip to Main Content
Menu

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 1. Apele ogólnoszkolne, święta państwowe, imprezy szkolne i klasowe:
 • Wrzesień:

– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego                                     3.09.2018, godz. 9.00

– uroczysta Msza św. inaugurująca rok szkolny 2018/2019    4.09.2018, godz.  9.00

 • Październik:

– przyrzeczenie uczniów klasy I oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki- koncert, 1.10.2018, godz.9.00,

– uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej          15.10.2018, godz. 10.00,

– Międzynarodowy Dzień Języków Obcych,

– koncert dla przedszkoli „ W kole i zespole”.

 

 • Listopad:

– Święto Niepodległości – akademia                                               12.11.2018,

– Zabawy andrzejkowe

– Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty,

– popisy muzyczne uczniów klas 2-8.

 

 • Grudzień:

– Wigilie klasowe,

– kiermasz szkolny i Jasełka.

 

 • Styczeń:

– Msza św. i koncert kolęd w kościele św. Wojciecha (obchody rocznicy śmierci patrona szkoły) 10.01.2019, godz.18.00,

-zabawy karnawałowe,

-Koncert dla przedszkoli „Kolędy”.

 

 • Luty:

-Koncert Karnawałowy

 

 

 • Marzec:

– Pierwszy Dzień Wiosny

  

 • Kwiecień:

– rekolekcje wielkopostne,

– uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja,

– popisy muzyczne uczniów klas 1-8,

– Koncert dla przedszkoli „Poznajemy instrumenty”.

 

 • Maj:

– Koncert Viva Ars,

– Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty.

 

 • Czerwiec:

– Festyn Rodzinny

– Dzień Dziecka,

– Igrzyska Szkół Artystycznych – Dzień Sportu,  

– Koncert Rozrywkowo i Rodzinnie,

– uroczyste zakończenie roku szkolnego- 21.06.2019,

 

 

 1. Popisy muzyczne uczniów – wg harmonogramu umieszczonego terminarzu ( odpowiedzialni : wychowawcy klas, wymienieni nauczyciele instrumentaliści) :

 

 • koncerty szkolne i pozaszkolne, warsztaty dla instrumentalistów – wg ustaleń kierowników sekcji

 

 1. Konkursy i zawody:

 

 • konkursy muzyczne wg kalendarza CA i planów kierowników sekcji oraz nauczycieli,
 • konkursy ogólnokształcące wg odrębnego harmonogramu.

 

 • Wrzesień:

-konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski (m.in. konkursy gazetek klasowych),        -Dzień Języków Obcych.

 

 • Październik:

 

-Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4-6 SP nr 19,

-Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg,

– Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV- VI w SP nr 19.

 

 • Listopad:

 

– Labirynt Matematyczny,

–  Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe :

– Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

–  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

– Wojewódzki Konkurs Matematyczny

– Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

–  Konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim

 

 • Grudzień:

 

– Konkurs Matematyczny,

– Konkurs Polonistyczny Złota Żabka,

– Tematyczne konkursy plastyczne w klasach I-III,

– Świąteczny konkurs plastyczny dla klas I – III.

 

 • Marzec:

 

-Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox,

-Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,

-Szkolny Konkurs Recytatorski,

-Tematyczne konkursy plastyczne.

 

 • Kwiecień:

 

– Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

– Eko-Planeta,

– świąteczny konkurs plastyczny dla klas I –III.

 

 • Maj:

– Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową.

 

 • Czerwiec:

 

– Igrzyska Szkół Artystycznych- Dzień Sportu,

-szkolny konkurs skrzypcowy Mały wiolinista-dla klas I- II.

 

 1. Imprezy turystyczne i kulturalne:

 

 • udział klas w lekcjach muzealnych – cały rok szkolny,
 • wycieczki szkolne wielodniowe – wg kalendarza wycieczek,
 • wycieczki szkolne jednodniowe – wg planu wycieczek.

 

 1. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

– Przez cały rok zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2018/2019.

– Obserwacje lekcji  – wg harmonogramu hospitacji.

 

 1. Kontynuacja zadań długoterminowych:

 

 • wszechstronny rozwój ucznia – cały rok,
 • działalność opiekuńczo-wychowawcza – cały rok,
 • profilaktyka wychowawcza i prozdrowotna – cały rok,
 • promocja szkoły – cały rok,
 • podnoszenie jakości pracy szkoły – cały rok,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział konferencjach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych – cały rok (zgodnie z harmonogramem),
 • organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • działania o charakterze charytatywnym : dary dla rodzinnego domu dziecka, dary dla schroniska dla zwierząt, itp.
 • klasowe konkursy : czytania, tworzenia tekstów literackich, ortograficzne, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne,
 • tematyczne prezentacje i projekcje na forum klasy i szkoły,
 • propagowanie czytelnictwa – wymiana książek,
 • redagowanie gazetki szkolnej.

 

 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top