skip to Main Content
Menu

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 

I SEMESTR 4.09.2017 – 31.01.2018
II SEMESTR 1.02.2018 – 22.06.2018
   
Czas pracy placówki: 7.00- 20.00

 

   
Zajęcia lekcyjne:

 

 
1 lekcja 8.00-8.45
2 lekcja 8.50-9.35
3 lekcja 9.45-10.30
4 lekcja 10.50-11.35
5 lekcja 11.45-12.30
6 lekcja 12.35-13.20
7 lekcja 13.40-14.25
8 lekcja 14.30-15.15
9 lekcja 15.20-16.05
10 lekcja 16.10-16.55
   
Czas pracy świetlicy: 7.00-7.55;  11.30/12.30-17.00
   
Dyżury  dla Rodziców

dyrektor Jacek Fokt: 

 
  Wtorek godz. 15.00-16.00
  Środa godz. 08.00-9.00
Dyżury  dla Rodziców

wicedyrektor Karina Polowczyk:

 
  Poniedziałek 8.00-9.00
  Środa 16.15.-17.15
Godziny pracy pedagoga szkolnego

Jolanta Runowska-Szóstak

sala nr A105

 
  Wtorek 10.00-13.00
  Sroda 9.30-13.30, 16.00-17.30
  Czwartek 9.00-12.00
                 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
  Wtorek godz. 13.30-14.30

Uczniowie klas I-III sala A105

  Środa godz. 15.00-16.00

Uczniowie klas IV-VII sala A105

Godziny pracy psychologa szkolnego

Dagmara Kaczmarska

sala nr A105

 
  Poniedziałek  12.30-15.00
  Wtorek 15.00-17.00
  Czwartek 8.30-12.00
  Piątek 10.30-14.00
Godziny pracy biblioteki szkolnej

Grażyna Smoleńska-Modrzejewska

sala B112

 
  Poniedziałek 9.30-14.00
  Środa 9.30-14.00
  Czwartek 9.30-15.30
   
Ferie i przerwy świąteczne  
  Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017-31.12.2017

  Ferie zimowe

12.02.2018-25.02.2017

  Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018-03.04.2018

  Ferie letnie

23.06.2018-31.08.2018

Dodatkowe dni wolne:  
  30.04.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 02.12.2017 (OKP)

  02.05.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 09.06.2018 (Festyn Szkolny)

  02.05.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 24.03.2018 (Dzień Otwarty)

  23.05.2018

Dzień dyrektorski – II etap rekrutacji – działa świetlica

  01.06.2018

Dzień wolny po odpracowaniu 16.06.2018 (Koncert Rodzinny)

Egzaminy:  
  Egzaminy promocyjne:

28.05.2018-09.06.2018

  Przesłuchania techniczne i problemowe:

wg planów kierowników sekcji.

Rekrutacja:  
  Składanie podań:

1.02.2018 – 30.04.2018

  Zajęcia przygotowawcze:

12.05.2018,  19.05.2018

  Badanie przydatności:

I etap – 21.05.2018,  II etap – 23.05.2018

Spotkania z Rodzicami:  
  Organizacyjne:

15.09.2017 (piątek),

  Wywiadówki:

16.11.2017 ( czwartek) godz.18.00

31.01.2018 (środa) godz.18.00

18.04.2018 (środa) godz.18.00

  Dyżury nauczycieli dla Rodziców

26.10.2017 (czwartek) godz. 16-18,

01.03.2018 (czwartek) godz. 16-18

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:  
  Organizacyjna:

31.08.2017, godz. 10.00

  Zatwierdzenie planów pracy:

15.09.2017, godz. 16.00

  Śródokresowa:

16.11.2017, godz. 16.00

  Okresowa:

25.01.2018, godz. 16.00

  Analityczna:

30.01.2018, godz. 16.00

  Śródokresowa:

18.04.2018, godz. 16.00

  Klasyfikacyjna:

14.06.2018, godz. 14.00

  Analityczna:

21.06.2018, godz. 14.00

Podanie informacji o przewidywanej

ocenie okresowej:

 
  I okres

05.01.2018

  II okres

25.05.2018

Apele ogólnoszkolne:  
  Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca  –  godz. 7.45 apel w sali gimnastycznej

(Obecność obowiązkowa).

Harmonogram imprez podstawowych:  
   
             Wrzesień 2017 :  
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017, godz. 9.00,
  Uroczysta Msza św. inaugurująca rok szkolny 2017/2018 –  5.09.2017 godz. 9.15
             Październik 2017:  
  Przyrzeczenie uczniów klasy I ,
  Międzynarodowy Dzień Muzyki
  14 października- uroczysty poranek z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
  Międzynarodowy Dzień Języków Obcych,
  Koncerty dla przedszkoli „ W kole i zespole”.
             Listopad 2017:  
  Święto Niepodległości:

akademia 10.11.2017,

  Andrzejki – listopad 2017,
  Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty,
  Popisy muzyczne uczniów klas 2-7.
             Grudzień 2017:  
  Wigilie klasowe,
  Kiermasz szkolny,
  Jasełka szkolne.
             Styczeń 2018:  
  Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha,
  Zabawy karnawałowe,
  Koncert dla przedszkoli „Kolędy”.
  Obchody rocznicy śmierci patrona szkoły.
             Luty 2018:  
  Koncert Karnawałowy
             Marzec 2018:  
  Pierwszy Dzień Wiosny.
             Kwiecień 2018:  
  Rekolekcje wielkopostne,
  Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja,
  Popisy muzyczne uczniów klas 1-7,
  Koncert dla przedszkoli

„Poznajemy instrumenty”.

             Maj 2018:  
  Koncert Viva Ars,
  Koncert Śródecki w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty.
             Czerwiec 2018:  
  16.06.2018-

Koncert Rodzinny,

  Dzień Dziecka,
  Igrzyska Szkół Artystycznych

Dzień Sportu,

  22.06.2018,

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Popisy muzyczne uczniów ( odpowiedzialni : wychowawcy klas, wymienieni nauczyciele instrumentaliści  
             I semestr:  
  Klasa II -13.11.2017 r. godz. 17.00
  klasa IIIA – 14.11.2017 r. godz. 17.00
  klasa IIIB – 15.11.2017 r. godz. 17.00
  klasa IV – 17.11.2017 r. godz. 17.00
  klasa V – 20.11.2017 r. godz. 17.00
  klasa VI – 21.11.2017 r. godz. 17.00
  klasa VII – 23.11.2017 r. godz. 17.00
   
             II semestr:  
  Klasa I – 9.04.2018 r. godz. 17.00
  Klasa II – 10.04.2018 r. godz. 17.00
  klasa IIIA – 11.04.2018 r. godz. 17.00
  klasa IIIB – 12.04.2018 r. godz. 17.00
  klasa IV – 13.04.2018 r. godz. 17.00
  klasa V – 16.04.2018 r. godz. 17.00
  klasa VI – 17.04.2018 r. godz. 17.00
  klasa VII – 19.04.2018 r. godz. 17.00
   
koncerty szkolne i pozaszkolne, warsztaty dla instrumentalistów – wg ustaleń kierowników sekcji  
   
Konkursy muzyczne wg kalendarza CEA,
planów nauczycieli oraz kierowników sekcji
 
   
Konkursy i zawody:  
   
             Wrzesień 2017 :  
  Konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski (m.in. konkursy gazetek klasowych),
  Dzień Języków Obcych.
             Październik 2017:  
  Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4-6 SP nr 19,
  Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg,
  Konkurs fotograficzny,
  Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV- VI w SP nr 19
             Listopad 2017:  
  Labirynt Matematyczny,
  Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe :
  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
             Grudzień 2017:  
  Konkurs Matematyczny,
  Konkurs Polonistyczny Złota Żabka,
  Konkurs na najciekawszy strój świąteczny,
  Tematyczne konkursy plastyczne

w klasach I-III,

  Świąteczny konkurs plastyczny

la klas I – III.

             Styczeń 2018:  
             Luty 2018:  
             Marzec 2018:  
  Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox,
  Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
  Szkolny Konkurs Recytatorski,
  Tematyczne konkursy plastyczne,
  Szkolny Konkurs Fotograficzny.
             Kwiecień 2018:  
  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
  Eko-Planeta,
  Świąteczny konkurs plastyczny dla klas I –III.
             Maj 2018:  
  Szkolne Zawody Matematyczne,
  Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową.
             Czerwiec 2018:  
  Igrzyska Szkół Artystycznych- Dzień Sportu,
  Szkolny konkurs wiedzy o mitologii greckiej,
  Szkolny konkurs skrzypcowy Mały wiolinista-dla klas I- II.
Imprezy turystyczne i kulturalne:  
  udział klas w lekcjach muzealnych,

cały rok szkolny,

  wycieczki szkolne wielodniowe,

wg kalendarza wycieczek,

  wycieczki szkolne jednodniowe,

wg planu wycieczek.

Kontynuacja zadań długoterminowych:  
  Wszechstronny rozwój ucznia
  Działalność opiekuńczo-wychowawcza
  Profilaktyka wychowawcza i prozdrowotna
  Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział konferencjach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych – (zgodnie z harmonogramem),
  Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,
  Działania o charakterze charytatywnym  : współpraca stała – dary dla rodzinnego domu dziecka, dary dla schroniska dla zwierząt, itp.
  Klasowe konkursy : czytania, tworzenia tekstów literackich, ortograficzne, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne,
  Tematyczne prezentacje i projekcje na forum klasy i szkoły,
  Propagowanie czytelnictwa – wymiana książek.

 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top