skip to Main Content
Menu

Opłaty za korzystanie i wypożyczenie instrumentu szkolnego

 • opłata półroczna za wypożyczenie skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu wynosi:
  221,40 zł (6 x 36,90 zł)

 • opłata półroczna za wypożyczenie pianina wynosi:
  295,20 zł (6 x 49,20 zł)

 • Płatności należy  dokonywać na konto bankowe szkoły

  Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2
  61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

  52102040270000140212636264

   

  w treści przelewu prosimy dopisać tytuł wpłaty,
  miesiąc lub okres, którego wpłata dotyczy,
  oraz imię i nazwisko ucznia.

 • w przypadku dokonywania jednej wpłaty dotyczącej kilku tytułów
  prosimy o określenie jaka kwota dotyczy konkretnej płatności
 • uprzejmie prosimy o dokonywanie rocznej
  lub półrocznej płatności za wypożyczony instrument

Nie ma możliwości wnoszenia opłat w sekretariacie szkoły

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top