skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]

Opłaty za korzystanie i wypożyczenie instrumentu szkolnego

opłata półroczna za wypożyczenie
skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu wynosi:
221,40 zł (6 x 36,90 zł)

opłata półroczna za wypożyczenie pianina wynosi:
295,20 zł (6 x 49,20 zł)
Płatności należy  dokonywać na konto bankowe szkoły

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2
61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

52102040270000140212636264

 

w treści przelewu prosimy dopisać tytuł wpłaty,
miesiąc lub okres, którego wpłata dotyczy,
oraz imię i nazwisko ucznia.

w przypadku dokonywania jednej wpłaty dotyczącej kilku tytułów
prosimy o określenie jaka kwota dotyczy konkretnej płatności

uprzejmie prosimy o dokonywanie rocznej
lub półrocznej płatności za wypożyczony instrument

Informujemy, że uległo zmianie rozliczanie za duplikaty legitymacji uczniowskich.

Od dnia 24 września kwotę 9 zł należy wpłacać na konto: 52 1020 4027 0000 1402 1263 6264

 

Nie ma możliwości wnoszenia opłat w sekretariacie szkoły

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top