skip to Main Content
Menu

Opłaty za korzystanie i wypożyczenie instrumentu szkolnego

 • opłata półroczna za wypożyczenie skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, trąbki, saksofonu wynosi:
  147,60 zł (6 x 24,60 zł)

 • opłata półroczna za wypożyczenie pianina wynosi:
  221,40 zł (6 x 36,90 zł)

 • opłata roczna za korzystanie z pianina i perkusji w szkole wynosi:
  24,60 zł
  (opłata obowiązkowa dla uczniów klas V i VII)

Opłata roczna (24,60 zł)  za korzystanie z pianina i perkusji w szkole dotyczy wszystkich uczniów korzystających z wyżej wymienionych instrumentów (niezależnie od klasy), jest natomiast obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas V-VII.

 

 • Płatności należy  dokonywać na konto bankowe szkoły

  Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2
  61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

  52102040270000140212636264

   

  w treści przelewu prosimy dopisać tytuł wpłaty,
  miesiąc lub okres, którego wpłata dotyczy,
  oraz imię i nazwisko ucznia.

 • w przypadku dokonywania jednej wpłaty dotyczącej kilku tytułów
  prosimy o określenie jaka kwota dotyczy konkretnej płatności
 • uprzejmie prosimy o dokonywanie rocznej
  lub półrocznej płatności za wypożyczony instrument

Nie ma możliwości wnoszenia opłat w sekretariacie szkoły

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top