skip to Main Content
Menu

 

Terminarz roku szkolnego 2019/2020

……………………………………..
I semestr
02.09.2019 – 26.01.2020          
……………………………………..
Rozpoczęcie roku szkolnego
…………………
9.00
……………………………………..
02.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2019 – 31.12.2019
Ferie zimowe   27.01.2020 – 09.02.2020
Termin wystawienia ocen  przewidywanych
za I semestr
  02.01.2020
Ostateczny termin wystawienia ocen
za I semestr
  16.01.2020
……………………………………..
II  semestr
27.01.2020 – 26.06.2020          
……………………………………..
Wiosenna przerwa świąteczna
………………… ……………………………………..
09.04.2020 – 14.04.2020
Termin wystawienia ocen  przewidywanych
za II semestr
  27.05.2020
Ostateczny termin wystawienia ocen
za II semestr
  10.06.2020
Zakończenie roku szkolnego kl. I-IV 08.30
kl. V-VIII 10.00
26.06.2020
Ferie letnie   27.06.2020 – 31.08.2020
……………………………………..
Rady Pedagogiczne
            
……………………………………..
Organizacyjna
…………………
10.00
……………………………………..
29.08.2019
Zatwierdzenie planów pracy 16.00 13.09.2019
Śródokresowa I semestr 16.00 13.11.2019
Okresowa Klasyfikacyjna 16.00 21.01.2020
Okresowa Analityczna 16.00 24.01.2020
Śródokresowa II semestr 16.00 16.04.2020
Roczna Klasyfikacyjna 14.00 17.06.2020
Roczna Analityczna 14.00 24.06.2020
……………………………………..
Spotkania z rodzicami
    
……………………………………..
Organizacyjne 
…………………
18.00
……………………………………..
16.09.2019
Wywiadówka 18.00 13.11.2019
Wywiadówka 18.00 22.01.2020
Wywiadówka 18.00 16.04.2020
……………………………………..
Egzamin Ósmoklasisty
    
……………………………………..
Egzamin ósmoklasisty
Język polski

Egzamin ósmoklasisty
Matematyka

Egzamin ósmoklasisty
Język obcy nowożytny

………………… ……………………………………..
21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

……………………………………..
Egzaminy promocyjne
 
……………………………………..   ……………………………………..
28.05.2020 – 12.06.2020
……………………………………..
Rekrutacja
       
……………………………………..
Składanie podań 
………………… ……………………………………..
03.02.2020 – 30.04.2020
Zajęcia przygotowawcze 08.00 09.05.2020
Zajęcia przygotowawcze 08.00 16.05.2020
Badanie przydatności
I etap
08.00 18.05.2020
Badanie przydatności
II etap
08.00 20.05.2020
……………………………………..
Dodatkowe dni wolne
               
……………………………………..
Dzień wolny po odrobieniu
w dniu 29.09.2019
Międzynarodowy Dzień Muzyki
………………… ……………………………………..
02.01.2020
Dzień wolny po odrobieniu
w dniu 06.06.2020
Festyn szkolny
  03.01.2020
Dzień dyrektorski
Egzamin ósmoklasisty
Język polski
  21.04.2020
Dzień dyrektorski
Egzamin ósmoklasisty
Matematyka
  22.04.2020
Dzień dyrektorski
Egzamin ósmoklasisty
Język obcy nowożytny
  23.04.2020
Dzień dyrektorski
II etap rekrutacji
  20.05.2020
Dzień wolny po odrobieniu
w dniu 30.11.2019 – XI OKP
  12.06.2020
     

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top