skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]znan.pl

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023

 

 

   
   
Zajęcia z edycji tekstu muzycznego i podstaw aranżacji w programie FINALE

Marcin Piekut

>>strona zajęć<<   

 
   
Szkolne Koła Ciekawi Człowieka (przedmioty społeczne)

Marcin Czaja

 

Szkolne Koła Przedmiotowe, przedmioty: Historia, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa; praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (szczególnie uzdolnionymi)  
   
– Szkolne Koło Historyczne Klio

>>strona zajęć<<

 
– Szkolne Koło Edukacji dla bezpieczeństwa Atena

>>strona zajęć<<

 
– Szkolne Koło Wiedzy o społeczeństwie Europa

>>strona zajęć<<

 
   
   
Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top