skip to Main Content
Menu

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

pracuje w toku podstawowej szkoły muzycznej – ogólnokształcącej.

W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzi się:

 • naukę gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, akordeonie, flecie, fagocie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji,
 • muzykowanie zespołowe: chór szkolny, orkiestra smyczkowa, zespoły kameralne, zespół muzyki rozrywkowej, zespół rytmiczny,
 • w miarę potrzeb uczniów istnieje możliwość poszerzenia nauki także o inne instrumenty,
 • świetlicę szkolną kl. I-III do godz. 17.00, świetlicę szkolną dla klas starszych.
 • stołówkę,
 • zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z edycji tekstu muzycznego i podstaw aranżacji w programie FINALE, zajęcia z tańca towarzyskiego, zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, zajęcia szachowe, zajęcia teatralne, zajęcia z wiedzy historycznej. gry logiczne i planszowe Cube, zajęcia nauki pływania na basenie Termy Maltańskie, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Wypełniony arkusz osobowy ucznia należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Do podania należy dołączyć:

 • fotografię,
 • informację lekarską o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, lub zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (kandydaci 6 letni),
 • świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów do klas starszych).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 03.02 – 30.04.2020 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Dokumenty osobowe ucznia oraz regulamin rekrutacji do pobrania ze strony internetowej szkoły 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top