skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 im. T. Szeligowskiego rozpoczęła swoją działalność 1 września 1967 r. jako Państwowa Szkoła Muzyczna nr 2. Jej założycielem był Ludwik Kwaśnik, który piastował także stanowisko dyrektora w pierwszym roku istnienia placówki.

W 1970 roku POSM otrzymała imię Tadeusza Szeligowskiego.

Z czasem szkoła zyskiwała coraz większe zainteresowanie uczniów, którzy rozwijali swoje umiejętności artystyczne nie tylko w ramach zespołów kameralnych, wokalno-instrumentalnych oraz chóru, ale także uczestnicząc i organizując wspólnie z nauczycielami swoje widowiska dramatyczno-muzyczne związane z Bożym Narodzeniem, koncerty adresowane do mieszkańców miasta oraz sześciolatków z przedszkoli.

Uczniowie brali udział w licznych międzyszkolnych, regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach muzycznych.

Szkolne sukcesy

  • Grono laureatów konkursów pianistycznych, skrzypcowych, wiolonczelowych, akordeonowych, fletowych, gitarowych.
  • Stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.
  • I nagroda w Konkursie Chórów Pro Sinfoniki.
  • Występy w najpiękniejszych salach Poznania: Aula UAM, Ratusz, Biała Sala Urzędu Miejskiego.
  • Współpraca z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Filharmonią Poznańską, Pałacem Kultury i innymi instytucjami artystycznymi.

Organizujemy

  • Od 1991 r. Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego, dzięki któremu nawiązujemy współpracę z pedagogami Akademii Muzycznych Polski i Europy (Wiedeń, Praga, Stuttgart, Helsinki, Brno, Mannheim).
  • Od 1996 r. Konkurs Pianistyczny im. Tadeusza Szeligowskiego.
Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top