skip to Main Content
Menu

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO

REKRUTACJA 2020/2021

Zakres badań i zasady punktacji

 Pobierz „Zakres badań i zasady punktacji” w formacie *pdf

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Zadania opracowane przez komisję rekrutacyjną są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wieku dziecka. Badanie przydatności jest dwuetapowe i odbywa się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza badanie przydatności obejmujące:

I Etap – 18.05.2020 r.

 • Muzyczne zajęcia grupowe
 • Test muzyczny z nagrania

II Etap – 20.05.2020 r.

 • Indywidualne badanie uzdolnień muzycznych – część melodyczno-harmoniczna oraz część rytmiczna
 • Badanie indywidualnych predyspozycji dziecka – badanie warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Podczas muzycznych zajęć grupowych oceniane będą:

 • Koncentracja uwagi,
 • Reakcja na zmiany w muzyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność

Test muzyczny sprawdza odczuwanie przez dziecko różnic/podobieństw w motywach muzycznych prezentowanych z nagrania. Sprawdzian oparty jest  o różne standaryzowane testy zdolności muzycznych.  Przed wykonywaniem zadań odbywa się tłumaczenie i próbne (nieoceniane) ćwiczenie testów.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

 • prezentacja piosenki nauczonej w trakcie zajęć przygotowawczych lub przygotowanej przez kandydata,
 • słuch melodyczny,
 • słuch harmoniczny,
 • wrażliwość na zmiany w muzyce,
 • poczucie rytmu.

Badanie indywidualnych predyspozycji dziecka ma formę rozmowy z dzieckiem, ewentualnie w obecności rodziców i ma na celu ustalenie predyspozycji do gry na określonym instrumencie. Przeprowadzone będzie indywidualnie i nie jest oceniane.

Punktacja.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może otrzymać w sumie:

I Etap

 • Zajęcia grupowe – maksymalnie 75 pkt.
 • Test muzyczny z nagrania– maksymalnie 40 pkt.

II Etap

 • Indywidualne badanie uzdolnień muzycznych – maksymalnie 66 pkt.

Przyjmowani będą kandydaci wg  uzyskanej punktacji z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 klasa I  w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego liczyć będzie 25 uczniów.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top