skip to Main Content
Menu

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO

REKRUTACJA 2020/2021

Zakres badań i zasady punktacji

.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Zadania opracowane przez komisję rekrutacyjną są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wieku dziecka. Badanie przydatności jest jednoetapowe odbędzie się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza badanie przydatności obejmujące:

Wykonanie testu muzycznego zawierającego:

piosenkę 

ćwiczenia melodyczne

ćwiczenia rytmiczne

.

.

.

Oceniane będą:

prezentacja piosenki nauczonej przez kandydata,

słuch melodyczny,

poczucie rytmu.

.

.

.

Punktacja.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może otrzymać w sumie maksymalnie 80 pkt.

.

Przyjmowani będą kandydaci wg  uzyskanej punktacji z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 klasa I  w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego liczyć będzie 25 uczniów.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top