skip to Main Content
Menu

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO

REKRUTACJA 2021/2022

Zakres badań

.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Zadania opracowane przez komisję rekrutacyjną są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wieku dziecka. Badanie przydatności jest dwuetapowe odbędzie się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza badanie przydatności obejmujące:

I etap:

  1. orientacja ruchowo-rytmiczna i ruchowo-muzyczna,
  2. uzdolnienia muzyczne (lekcja umuzykalnienia),
  3. predyspozycje manualne,
  4. test muzyczny Gordona.

II etap:

  1. indywidualny test muzyczny,
  2. badanie indywidualnych predyspozycji dziecka – badanie warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

 

Oceniane będą:

prezentacja piosenki nauczonej przez kandydata,

słuch melodyczny i harmoniczny

poczucie rytmu.

.

Przyjmowani będą kandydaci wg  uzyskanej punktacji z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego. W roku szkolnym 2021/2022 klasa I  w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego liczyć będzie 25 uczniów.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top