skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]

Model ARCS

Ważny model edukacyjny współczesnej pedagogiki. Jego autorem jest John Keller. Model opiera się na czterech składowych:

 

Attention- skupienie uwagi uczestnika i otoczenia na projekcie

 

Relevance – zgodność z aktualnymi potrzebami rozwojowymi

 

Confidence – pewność autora dzieła co do wybranego tematu pracy 

 

Satisfaction – zadowolenie, które przynosi uczestnikowi projektu efekt jego pracy

 

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top