skip to Main Content
Menu
618774526, 532458491 [email protected]

                               ZAPYTANIE OFERTOWE nr POSM2.231-13/16

                              z dnia 28 listopada 2016 r.

 

pobierz zapytanie ofertowe załącznik nr 1

pobierz formularz ofertowy załącznik nr 2

pobierz projekt umowy załącznik nr 3

 

                                        Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

                                        (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164).

                                        Przedmiot zamówienia / nazwa  – sukcesywna dostawa nowych środków czystości i higieny dla jednostki

 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – Regulaminem Zamawiającego.

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

 

Poznań, 19 grudnia 2016 r.

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe nr POSM2.231-13/16 z dnia 28 listopada 2016 r. – sukcesywna dostawa nowych środków czystości i higieny dla Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4.

 

Zgodnie z 6 pkt 5 regulaminu Zamawiającego w sprawie gospodarowania Środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zawiadamiamy, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j, 60-324 Poznań ul, Marcelińska 96B, lok. 214.

 

pobierz zawiadomienie załącznik nr 1

 

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

 

                               ZAPYTANIE OFERTOWE nr POSM2.231-15/16

                              z dnia 28 listopada 2016 r.

 

pobierz zapytanie ofertowe załącznik nr 1

pobierz formularz ofertowy załącznik nr 2

pobierz projekt umowy załącznik nr 3

pobierz szczegółowy zakres umowy załącznik nr 4

 

                                        Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

                                        (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164).

                                        Przedmiot zamówienia / nazwa  – kompleksowa obsługa informatyczna jednostki

 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – Regulaminem Zamawiającego.

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

Poznań, 19 grudnia 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr POSM2.231-15/16 z dnia 28 listopada 2016 r. – kompleksowa obsługa informatyczna Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127 Poznań. ul. Bydgoska 4.

 

Zgodnie z 6 pkt 5 regulaminu Zamawiającego w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zawiadamiamy, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie wybrano ofertę ComRaid s.c. 60-593 Poznań, ul. Radosna 49/1.

 

pobierz zawiadomienie załącznik nr 1

 

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

 

                               ZAPYTANIE OFERTOWE nr POSM2.231-14/16

                              z dnia 28 listopada 2016 r.

 

pobierz zapytanie ofertowe załącznik nr 1

pobierz formularz ofertowy załącznik nr 2

pobierz projekt umowy załącznik nr 3

 

                                       

                                        Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

                                        (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164).

                                        Przedmiot zamówienia / nazwa  –  sukcesywna dostawa nowych artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla jednostki

 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – Regulaminem Zamawiającego.

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

 

Poznań, 19 grudnia 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr POSM2.231-14/16 z dnia 28 listopada 2016 r. – sukcesywna dostawa nowych artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127 Poznań ul. Bydgoska 4.

 

Zgodnie z 6 pkt 5 regulaminu Zamawiającego w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zawiadamiamy, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy JTP Grocholewski, Datkiewicz s,j, 60-324 Poznań ul. Marcelińska 96B, lok. 214.

 

pobierz zawiadomienie załącznik nr 1

 

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

 

                               ZAPYTANIE OFERTOWE nr POSM2.231-10/16

                               z dnia 19 lipca 2016 r.

 

 pobierz zapytanie ofertowe załącznik nr 1

pobierz projekt umowy załącznik nr 2

pobierz formularz ofertowy załącznik nr 3

 

                       Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

                       (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164).

                       Przedmiot zamówienia / nazwa – Obsługa jednostki w zakresie bhp

 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – regulaminem Zamawiającego

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POSM2.231-9/16

z dnia 15 lipca 2016 r.

 

pobierz zapytanie ofertowe załącznik nr 1

pobierz formularz ofertowy załącznik nr 2

 

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164).

Przedmiot zamówienia / nazwa – Obsługa jednostki w zakresie bhp

 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – regulaminem Zamawiającego.

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

                                                                                                                                                                  Poznań, 27 lipca 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POSM2.231-9/16

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr POSM2.231-9/16 z dnia 15 lipca 2016 r. – obsługa jednostki w zakresie bhp

pobierz zawiadomienie załącznik nr 1

Zgodnie z § 6 pkt 5 regulaminu Zamawiającego w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zawiadamiamy, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie wybrano ofertę firmy Biuro Szkoleń i Doradztwa BHP Barbara Lewicka ul. Grochmalickiego 22/2, 61-606 Poznań.

 

                                                                                                                                                                                                         

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                Poznań, 28 lipca 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POSM2.231-10/16

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr POSM2.231-10/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. – przewóz uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego z zajęć na basenie Termy Maltańskie 61-028 Poznań, ul. Termalna 1 do siedziby szkoły 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4.

pobierz zawiadomienie załącznik nr 1

Zgodnie z § 6 pkt 5 regulaminu Zamawiającego w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zawiadamiamy, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie wybrano ofertę firmy Przewóz Osób Eugeniusz Szuman 60-416 Poznań, ul. Olsztyńska 24. 

                 

Jacek Fokt

Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top